زیرسازی نمای اسپایدر و ورق کامپوزیت پروژه بر و بحر آغاز شد
۱۳۹۴-۰۵-۰۶
نصب شیشه نمای اسپایدر پروژه یزد به اتمام رسید
۱۳۹۴-۰۶-۲۱

عملیات زیرسازی پروژه یزد به پایان رسید

نمای یزد

نمای یزد

SAMSUNG

SAMSUNG

عملیات نصب سازه پروژه پیشگامان یزد به متراژ ۳۰۰ مترمربع در طی ۷ روز انجام گردید. طراحی و نصب کلیه پروفیل های الحاقی به سازه اصلی نیز با نظارت این مجموعه صورت گردید. سفارش شاپ شیشه ها انجام گردیده و پیش بینی می گردد با توجه به ساختار شیشه لمینیت دوجداره تولید ان یک ماه به طول انجامد.