پروژه اسپایدر بانک ملت - سرپرستی

پروژه ساختمان سرپرستی بانك ملت شیراز واقع در بلوار جمهوری شهر شیراز می باشد - این پروژه در چهار نمای اصلی خود با استفاده از نمای شیشه اسپایدر ، كرتین وال و HPL نماسازی شده است.
كارفرمای این پروژه بانك ملت ، مشاور پروژه شركت مهندسین مشاور آركاندید و پیمانكار كل پروژه شركت ركیندژ می باشد.
نمای غربی و جنوبی این ساختمان به متراژ 1300 مترمربع با استفاده از شیشه دوجداره آبی رنگ و با استفاده از یراق اسپایدر 316 به گونه ای تكمیل گردیده است كه نمایی یكپارچه بدون هیچگونه مانعی در صفحه شیشه ها (پروفیل های افقی یا عمودی) بدست آمده است.
از سازه های لوله ای آهنی با روكش استیل بعنوان سازه نگهدارنده اسپایدر بهره گرفته شده است. با توجه به ضعف عملیات جوشكاری متریال استیل و جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی و پیل الكتریكی متریال غیر همجنس اتصالات پروژه تماما با استفاده از اتصالات پیچ شكل انجام پذیرفته است. آب بندی پروژه بعلت دوجداره بودن شیشه ها با مقطع اختصاصی و با استفاده از سیلیكون مرغوب صورت گرفته است.