پروژه اسپایدر مجتمع مسکونی متل قو

موقعیت: سلمان شهر * کارفرما: برج های ساحلی قو * متراژ 500 مترمربع * نوع شیشه: سکوریت