پروژه اسپایدر مجتمع مسکونی مروارید
موقعیت: اتوبان مدرس * کارفرما: دکتر لایقی * مشاور: مهندس نور کیهانی
متراژ: 40 مترمربع * نوع شیشه: لمینیت