پروژه اسپایدر بانک مهراقتصاد

موقعیت: بجنورد * کارفرما: بانک مهر اقتصاد * متراژ: 200 مترمربع
نوع شیشه: لمینیت * اولین سیستم بازشو اسپایدری در ایران