پروژه اسپایدر مجتمع تجاری پردیس

موقعیت: خیابان فردوسی * کارفرما: آفای بایرام زاده * مدیریت طرح: دفتی فنی ایستا
متراژ 1150 مترمربع * نوع شیشه: لمینیت