پروژه اسپایدر بیمه کارآفرین یزد

موقعیت: یزد * کارفرما: بیمه کارآفرین * مدیریت طرح: مهندس رحیمی
متراژ: 200 متر مربع * نوع شیشه: خم لمینیت با طلق