نمای شیشه اسپایدر ساختمان فلسطین

نمای اسپایدر ساختمانی شیشه لمینیت گونه ای از نماهای مدرن ساختمانی است كه در آن شیشه با اتصالات نقطه ای به سازه متصل شده است. نمای مشاهده شده واقع در خیابان فلسطین تهران می باشد.